NAUTILUS 8/1 Storz B, 400 V/50 Hz, CEE 5-POL
2.838,70 CHF 2.838,70 CHF 2838.7000000000003 CHF
Niveauschaltung 400 V für NAUTILUS 8/1
441,05 CHF 441,05 CHF 441.05 CHF
Rohrkrümmer 90° mit Storz B
248,65 CHF 248,65 CHF 248.65 CHF
Personenschutzeinrichtung PRCD-S für NAUTILUS 8/1
737,25 CHF 737,25 CHF 737.25 CHF
NAUTILUS 4/1 Storz B, 230 V / 50 Hz, SST T12
2.122,00 CHF 2.122,00 CHF 2122.0 CHF
Formaufnahme für NAUTILUS 8/1
280,00 CHF 280,00 CHF 280.0 CHF
Formaufnahme für NAUTILUS 4/1
257,30 CHF 257,30 CHF 257.3 CHF