NAUTILUS 8/1 Storz B, 400 V/50 Hz, CEE 5-POL
2.609,55 CHF 2.609,55 CHF 2609.55 CHF
Niveauschaltung 400 V für NAUTILUS 8/1
439,40 CHF 439,40 CHF 439.40000000000003 CHF
Rohrkrümmer 90° mit Storz B
234,80 CHF 234,80 CHF 234.8 CHF
Personenschutzeinrichtung PRCD-S für NAUTILUS 8/1
813,15 CHF 813,15 CHF 813.1500000000001 CHF
NAUTILUS 4/1 Storz B, 230 V / 50 Hz, SST T12
2.046,30 CHF 2.046,30 CHF 2046.3000000000002 CHF
NAUTILUS 4/1 ECO Storz B, 230 V/50 Hz, SST T12
2.168,00 CHF 2.168,00 CHF 2168.0 CHF
Formaufnahme für NAUTILUS 8/1
263,55 CHF 263,55 CHF 263.55 CHF
Formaufnahme für NAUTILUS 4/1
242,70 CHF 242,70 CHF 242.70000000000002 CHF